Kedvezményezett neve: Röjtökmuzsaj Köszég Önkormányzata

 Pályázati felhívás neve, kódszáma: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 202, MFP-UHK/2022

 Projekt címe, azonosító száma: Röjtöki utca útburkolatának felújítása II. szakasz – 3346507396

 Szerződött támogatás összege: 14 102 619 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 A projekt tartalmának rövid bemutatása: Röjtökmuzsajon a Röjtöki utca (247 hrsz.) hossza 918 m, ebből a jelen projekt keretében a felújított szakasz 375 m volt. Az úttestre 2 cm vastagságú AC 11 kiegyenlítő réteg és 4 cm vastagságú AC 11 kopóréteg került. Az úttest két oldalán 1 m szélességben padkanyesés és padkaépítés történt meg. A meglévő forgalomtechnikai kialakításon változtatás nem történt. Az említett útszakasz szilárd burkolatának felújítása hozzájárult a településkép javulásához, a közlekedés biztonságosságának és komfortfokozatának emelkedéséhez.

A projekten kívül ezen az útszakaszon is szerettük volna elvégeztetni a víz gerincvezeték felújítását. A SOPVÍZ Zrt az előzetes ígéret ellenére nem tudta a felújításhoz szükséges nettó 24 000 Ft fedezetet biztosítani, így ez a munka nem történt meg. Helyette ezen a szakaszon kb. 4 millió Ft költségből elvégeztették az általuk problémásnak ismert bekötések felújítását.

 A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.10.27