A kápolnát özvegy Varga Jánosné született Szigethi Julianna építtette 1923-ban. Egyetlen fia, Sándor az I. világháborút megjárta, betegen érkezett haza. Utolsó kívánsága volt, hogy Muzsajon kápolna létesüljön. Hamar bekövetkezett halála után az édesanyja minden vagyonát rááldozva nekilátott az építésnek. Egy Radics nevű süttöri kőműves mester vállalta az építést, de a falakat félbehagyva jókora összeggel Ausztriába szökött. Szegény asszony a házát is eladósítva jókora bankkölcsönt vett fel, mire a kezességet Papp Kálmán, akkori röjtöki plébános vállalta. Anyagi híján a torony már nem érte el a tervezett magasságot, faburkolatot kapott. Nagyon nehéz körülmények között fejeződött be a kápolna építése. A győri Egyházmegyében ez az egyetlen kápolna-templom, ami a Szűzanya lourdi jelenésére van szentelve, az építtető kívánsága szerint. Azóta is a kápolnát a község hívei szépítik, színes ablakok készültek, új bejárati ajtó és egy húsz kilogrammos harangot adományozott Szigethi Ottó muzsaji lakos. A mai napig több buzgó hívő nevét dicséri a kápolna gondozása és fenntartása.